Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:58
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Szkolenia z zakresu zawodów ginących
Newsy
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, informuje o realizowanym przez
Wojewódzkie Komendy OHP projekcje rekrutacyjnym do szkoleń z zakresu zawodów
ginących.
Wśród propozycji pozostają takie zawody jak: kowal, podkuwanie koni, kowalstwo
artystyczne, stolarz, renowacja mebli, kołodziej, bednarz, brukarz, kamieniarz, zdun,
cukiernik wg. tradycyjnych receptur, piekarz wg. tradycyjnych receptur, wędliniarz, masarz,
tkacz, krawiec, dekarz, strzecharz, goncarz.
Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym
11 dni szkoleniowych i jeden dzień wolny – niedziela).
Uczestnicy mają zapewniony transport (dofinansowanie do kosztów dojazdu),
wyżywienie, noclegi, łącznie z dniami wolnymi.
Szczegóły u doradcy zawodowego Beaty Makowskiej
Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017