Szkolenia z zakresu zawodów ginących
Dodane przez beatam dnia 05/04/2018 21:03
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, informuje o realizowanym przez
Wojewódzkie Komendy OHP projekcje rekrutacyjnym do szkoleń z zakresu zawodów
ginących.
Wśród propozycji pozostają takie zawody jak: kowal, podkuwanie koni, kowalstwo
artystyczne, stolarz, renowacja mebli, kołodziej, bednarz, brukarz, kamieniarz, zdun,
cukiernik wg. tradycyjnych receptur, piekarz wg. tradycyjnych receptur, wędliniarz, masarz,
tkacz, krawiec, dekarz, strzecharz, goncarz ....

Rozszerzona zawarto newsa
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, informuje o realizowanym przez
Wojewódzkie Komendy OHP projekcje rekrutacyjnym do szkoleń z zakresu zawodów
ginących.
Wśród propozycji pozostają takie zawody jak: kowal, podkuwanie koni, kowalstwo
artystyczne, stolarz, renowacja mebli, kołodziej, bednarz, brukarz, kamieniarz, zdun,
cukiernik wg. tradycyjnych receptur, piekarz wg. tradycyjnych receptur, wędliniarz, masarz,
tkacz, krawiec, dekarz, strzecharz, goncarz.
Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym
11 dni szkoleniowych i jeden dzień wolny – niedziela).
Uczestnicy mają zapewniony transport (dofinansowanie do kosztów dojazdu),
wyżywienie, noclegi, łącznie z dniami wolnymi.
Szczegóły u doradcy zawodowego Beaty Makowskiej