Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:58
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Jak pisa yciorys?
Pamitaj, e podanie lub list motywacyjny s to pisma uzupeniajce zyciorys, ale mog te wystepowa samodzielniew zaleznoci od oczekiwa pracodawcy.

Zyciorys zawodowy (zwany rwnie Curiculum Vitae - CV) to jeden z podstawowych dokumentw aplikacyjnych, ktrym posugujemy si poszukujc pracy. Nie zawsze musi on wyglda tak samo, jednak podlega pewnym standardom, ktrych musimy przestrzega.
Jego celem jest gwnie zainteresowanie potencjalnego pracodawcy nasz osob, gdy nie mogc spotka si ze wszystkimi chtnymi - na jego podstawie dokonuje wstpnej selekcji kandydatw.
?yciorys oraz list motywacyjny to narzdzia kreowania wasnego wizerunku zawodowego.


RODZAJE ?YCIORYSW
1. ?yciorys w wersji chronologicznej
Dowiadczenie zawodowe przedstawione jest w odwrotnej sekwencji czasu - od ostatniego miejsca pracy wstecz. ?yciorys w tej formie jest czytelny, przejrzysty, pozwala na ledzenie przebiegu zatrudnienia oraz jego caoci.

2.?yciorys w wersji funkcjonalnej
Umoliwia przedstawienie dowiadczenia zawodowego oraz umiejtnoci kandydata wg. gwnych obszarw jego zainteresowa. Podkrela si najwaniejsze osignicia i silne strony kandydata, ktre bd pomocne przy wykonywaniu pracy, o ktr si stara.

3. ?yciorys w wersji ukierunkowanej
Zawiera szczegowe informacje dotyczce jedynie pewnej dziedziny dowiadcze zawodowych. Kandydat przedstawia ofert majc cile sprecyzowany cel zawodowy. Wymienia w nim te zdolnoci, umiejtnoci, ktre wiadcz o jego dopasowaniu do danego stanowiska.

4. ?yciorys wwersji alternatywnej
Jest prezentacj umiejtnoci i oczekiwa kandydata w formie listu skierowanego do konkretnego pracodawcy i skadany zamiast CV. Kandydat okrela dziedziny, ktre go interesuj, stanowiska, na ktrych chciaby pracowa.

5. ?yciorys w wersji twrczej
Rni si znacznie od zwyczajowo przyjtych form, w tym bowiem przypadku zasad jest, e nie ma adnych zasad. Pisany jest w aplikacjach na stanowiska wymagajce szczeglnego rodzaju kreatywnoci np. dziennikarz, artysta, projektant,specjalista ds. mediw.

SIEDEM RZECZY KTRE MUSISZ UWZGLDNI PISZ?C SWJ ?YCIORYS
1. imi i nazwisko, adres, numer telefonu,
2. dat i miejsce urodzenia,
3. stan cywilny i rodzinny,
4. rodzaj ukoczonej szkoy, kursy, posiadane dyplomy i uprawnienia np.: znajomo jzykw obcych, umiejtnoci maszynopisania obsugi komputera,
5. okres zarudnienia, nazwy firmy,
6. wykonywanie zawody, zajmowane stanowiska, charakterystyka zakresu obowizkw,
7. nagrody, wnioski racjonalizatorskie itp.; np.: wykonywanie pracy pozaetatowej, dziaalno spoeczna, zainterespwania, samoksztacenie.

WA?NE!!!
?yciorys zawiera informacj o tym, co potrafisz robi.
W yciorysie nie wolno pisa, dlaczego interesuje Ci ta praca - to piszesz w licie motywacyjnym.
?yciorys to Twoja wizytwka: zostawiasz j w zakadzie pracy, wysyasz w odpowiedzi na ofert, dajesz znajomym, ktrzy wspomagaj Ci w poszukiwaniu pracy.

PAMITAJ!!!
piszc yciorys unikaj:
- oglnikowego przedstawiania przebiegu Twojej kariery zawodowej,
- nieprawdziwych danych,
- samochwalstwa,
- opisywania problemw rodzinnych i osobistych,
- bdw gramatycznych i stylistycznych,
- niechlujstwa.

Podanie, list motywacyjny piszesz na biaej kartce formatu A-4. Tre listu powinna by zwiza, konkretna, przedstawiona w sposb estetyczny i bezbdny.
Jeli posugujesz si maszyn do pisania lub komputerem, pamitaj o wasnorcznym podpisie.
Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017