Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:59
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Zmiana ciezki kariery zawodowej

Jeszcze 30-40 lat temu decyzja o wyborze szkoy i praca bya podejmowana na cae ycie. Bardzo rzadko ludzie zmieniali kierunek ksztacenia, zawd, a nawet pracodawc. Dzi sytuacja wyglda zupenie inaczej.

- Cigle powstaj nowe zawody, do ktrych potrzeba ludzi np. webmaster (projektant strony internetowej), florysta czy psi terapeuta.

- Co roku pojawiaj si nowe kierunki ksztacenia np. mechatronika, zarzdzanie komunikacj, analityka gospodarczaczy kognitywistyka.

- Ludzi zachca si do tego,by elastycznie dostosowywali swoje umiejtnoci i posiadan wiedz do zmianna rynku pracy i byli gotowi do przekwalifikowania si.

- Pojawia si coraz wicej zawodw (np. handlowiec czy researcher), w ktrych warunkiem podjcia pracy jest ukoczenie szkoy redniejlub wyszej, bez wskazania na konkretny kierunek.

-Coraz wicej osb decyduje sina zdobywanie wiedzy i umiejtnoci, ktre pozwalaj na prac w rnych zawodach; wielu studentw podejmuje nauk na dwch lub wicej kierunkach.

- Relacj pracownik-pracodawca buduj si dzina zasadach partnerskich, dlatego ludzie znacznie czciej ni kiedy zmieniaj prac.

- Coraz czciej w pogoni za atrakcyjn prac ludzie decyduj si na zmian miejsca zamieszkania - wyjedaj do innego miasta czy za granic, gdzie nie zawsze pracuj w swoich zawodach.

- Moliwoci ksztacenia i podnoszenia swoich kwalifikacji w wybranym przez siebie kierunku s niemal nieograniczone.

- Hasem przewodnim naszej epoki jest "ksztacenie ustawiczne", czyli ciga nauka, bez wzgldu na wiek.

Jeli nie jeste zadowolony ze swojego wyksztacenia albo z podjtej pracy, nie martw si. W kadym okresie swojego ycia moesz zmieni ciek kariery zawodowej!

Od czego zacz?
1. Przeanalizuj swoje umiejtnoci,zainteresowania i predyspozycje. Co lubisz, chcesz i potrafisz robi?
2. Zastanw si, czego moesz si szybko nauczy, jakie nowe umiejtnoci zdoby, cojest w zasigu Twojej rki?
3. Przemyl swojeoczekiwania wobec nowego miejsca pracy - poziom wynagrodzenia, oferowane warunki, lokalizacj, moliwoci dalszego rozwoju.
4. Sprawd?, cooferuje rynekpracy- jakienowe firmy powstaj, na jakich pracownikw jest zapotrzebowanie, jakich umiejtnoci i wiedzy wymaga si od nich?
5. Podejmij decyzje, wyznacz cel i zacznij dziaa!
Uwzgldnij przy tym swoje potrzeby i moliwoci rynkowe. Aby osign sukces, trzeba skutecznie poczy te dwa obszary.

Gdzie szuka informacji o poszukiwanych zawodach i rozwijajcych si branach?
- w raportach i artykuach o rynku pracy dostpnych w prasie i Internecie,
- w punktach porednictwa pracy i Modzieowych Centrach Kariery prowadzonych przez OHP,
- w powiatowych urzdach pracy.

Pamitaj,aby podejmowa dobre decyzje zawodowe - warto:
- opiera si nie tylko na analizach, ale te na swoich dowiadczeniach i intuicji,
- zasiga opinii czonkw rodziny i znajomych,
- by otwartym na nowe, nawet ryzykowne rozwizania,
- korzysta z nadarzajcych siokazji,
- koncentrowa si na jednym celu i angaowa w jego realizacj,
- pamita o sukcesach, nie porakach,
- czerpa przyjemno z tego, co si robi,
- konsekwentnie dy do celu, nie zniechca si napotkanymi trudnociami.

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017