Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 07:00
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Jak pisa wasn ofert pracy

Skutecznym sposobem znalezienia pracy moe by przygotowanie wasnej oferty. Moesz j zoy bezporednio u pracodawcy, zamieci w prasie lub na tablicy ogosze.

Oferta zamieszczona w prasie lub na tablicy ogosze musi zawiera nastpujce informacje:
- Kto szuka pracy?
- Jakiej pracy poszukuje?
- Jak si z nim skontaktowa?

Oferta zamieszczona w prasie wymaga bardzo skrtowej formy.
Oferta zamieszczona na tablicy ogosze moe by nieco obszerniejsza, cho rwnie powinna by zwiza i komunikatywna.

Ofery mona umieci:
- na oglnie dostpnych tablicach ogosze,
- na tablicach prywatnych agecji informacyjnych,
- w innych wyznaczonych miejscach.

Ofert u pracodawcy moesz zoy z wasnej inicjatywy, przewidujc plany zatrudnienia firmy bd? w odpowiedzi na ogoszenie.

W ofercie skadanej w odpowiedzi na ogoszenie (nazywanej listem motywacyjnym) juna pocztku musimy odnie si do treci przedstawionych przez pracodawc. Nastpnie naley podkreli swoje umiejtnoci i predyspozycje zgodne z wymaganiami.

W ofercie skadanej bez zwizku z ogoszeniem naley wyjani, dlaczego akurat tym przedsibiorstwem jestemy zainteresowani, w jakim dziale chcielibymy pracowa oraz czym konkretnie chcemy si zajmowa. Trzeba rwnie doda informacje na temat posiadanych predyspozycji do wykonywania okrelonej pracy. Ofert naley zakoczy prob o spotkanie z pracodawc.

Wasn ofert pracy mona wysa
- poczt,
- e-mailem,
- zoy osobicie.

Oferta skadana u pracodawcy musi by:
- czytelna,
- zwiza,
- konkretna.

Pamitaj!
1. Nie powtarzaj tego, co zostao ju zawarte w yciorysie.
2. Formuujc ofert skup sie na wasnych kwalifikacjach i umiejtnociach, poprzyj to konkretnymi przykadami.
3. Podkrel to, conajbardziej wie si ze stanowiskiem, o ktre si ubiegasz.
4. Staraj si aby Twoja oferta odpowiadaa zapotrzebowaniu pracodawcy.

Twoja oferta pracy (list motywacyjny) musi zachci potencjalnego pracodawc do zaproszenia Ci na rozmow kwalifikacyjn. Powinna wic przekona go, e wanie Ty jeste idealn osob do pracy w jego firmie.

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017