Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 23/01/2018 08:25
Nawigacja
SPInKA:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Ankieta nr 1
Drogi Uczniu!
Pragniemy poznać Twoje plany na przyszłość, ponieważ już wkrótce staniesz przed życiowym wyborem: Co dalej? Ankieta zawiera pytania, które wymagają zaznaczenia jednej lub kilku odpowiedzi. 
 
1. Miejsce zamieszkania:
a) Bydgoszcz                                   b) miasto do 50 tys. mieszkańców                                  c) wieś


2. W jakim zawodzie uczysz się w technikum?   _______________________________ 


3. Czy wybór nauki w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w klasie, do której uczęszczasz, uważasz za słuszny?
○ tak                          ○ nie 


4. Czy teraz, posiadając doświadczenia z trzech lat nauki w technikum, zdecydowałbyś się na naukę w klasie kształcącej w tym samym zawodzie?
○ tak                          ○ nie                          ○ nie wiem 


5. Czy uważasz, że wiedza i umiejętności zawodowe zdobyte w technikum okażą się przydatne w Twojej przyszłej pracy zawodowej: 
○ tak                         ○ w pewnym stopniu                      ○ raczej nie               ○ nie
 


6. Który egzamin wydaje Ci się ważniejszy?
a) matura                  
b) egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
c) oba egzaminy są tak samo ważne 


7. Wskaż motywy wyboru nauki w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1:
(możesz udzielić dowolnej liczby odpowiedzi)
a) zainteresowanie zawodem
b) chęć szybkiego zdobycia zawodu
c) duże zapotrzebowanie na rynku pracy
d) przewidywane wysokie zarobki w przyszłej pracy
e) dobra opinia o szkole
f) wymagany niski próg punktowy podczas rekrutacji do szkoły
g) brak wolnych miejsc w innej szkole
h) bliska odległość od domu / dobre połączenie komunikacyjne
i) za namową rodziców
j) za namową kolegów
k) przez przypadek 


8. Czy już zdecydowałeś, co będziesz robił po ukończeniu technikum?○ tak                          ○ nie 


9. Czy posiadasz odpowiednią wiedzę, aby podjąć decyzję dot. dalszej przyszłości zawodowej?○ tak                          ○ nie                          ○ nie wiem                 


10. Czy najbliżsi rozmawiają z Tobą na temat Twojej dalszej przyszłości, wspierają Cię i służą poradą w planowaniu ścieżki zawodowej?
○ tak                          ○ raczej nie                          ○ jest to im obojętne                        


11. Czy uważasz, że w szkole powinny odbywać się zajęcia z doradztwa zawodowego?
○ tak                          ○ nie                          ○ nie wiem                 


12. Jak oceniasz swoje szanse na znalezienie pracy jako absolwent kierunku w ZSM nr 1?
a) na pewno znajdę pracę             
b) moje szanse są przeciętne       
c) nie mam szans na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie 


13. Bezpośrednio po ukończeniu nauki w technikum zamierzam:
a) podjąć studia dzienne zgodne lub zbliżone z kierunkiem kształcenia w technikum
b) podjąć studia zaoczne zgodne lub zbliżone z kierunkiem kształcenia w technikum
c) podjąć studia dzienne niezgodne z kierunkiem kształcenia w technikum
d) podjąć studia zaoczne niezgodne z kierunkiem kształcenia w technikum
e) podjąć naukę w szkole policealnej
f) podjąć dalsze kształcenie po ok. roku, dwóch latach, najpierw podjąć pracę
g) podjąć pracę zarobkową zgodną z wyuczonym zawodem
h) podjąć pracę zarobkową w charakterze niezgodnym z wyuczonym zawodem
i) założyć własną firmę 


14. Po ukończeniu nauki w technikum zamierzam:
a) pozostać w miejscu zamieszkania
b) wyjechać do innej miejscowości w kraju w celu podjęcia studiów lub/i pracy
c) wyjechać na stałe do innej miejscowości w kraju w celu podjęcia studiów lub/i pracy
d) wyjechać na dłuższy czas (okres kilkuletni) za granicę, a potem wrócić do kraju
e) wyjechać na stałe za granicę (jeśli tak, to do jakiego kraju _______________________) 


15. Czy podczas tegorocznych wakacji letnich szukałeś jakiejkolwiek pracy zarobkowej?
○ tak                          ○ nie 


16. Czy podczas tegorocznych wakacji letnich podjąłeś jakąkolwiek pracę zarobkową?
○ tak                          ○ nie 


17. Jaką wykonywałeś pracę? (zaznacz prawidłową odpowied? wyłącznie w przypadku odpowiedzi na „tak” w pytaniu powyżej)
a) związaną z zawodem, którego się uczę
b) raczej niezwiązaną z zawodem, którego się uczę
c) zupełnie niezwiązaną z zawodem, którego się uczę 


18. Wskaż wg Ciebie najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy:(możesz udzielić dowolnej liczby odpowiedzi)
a) samodzielne składanie dokumentów aplikacyjnych w firmach
b) wyszukiwanie ofert pracy w prasie
c) wyszukiwanie ofert pracy w internecie
d) umieszczanie własnego portfolio w internecie
e) poszukiwanie pracy w Urzędach Pracy, Biurach Karier, Agencjach Pracy itp.
f) przez rodzinę i znajomych
g) inne (jakie?) ________________________________________________________19. Wskaż wg Ciebie najważniejsze aspekty pracy: (możesz udzielić trzech odpowiedzi)
a) zgodność z wyuczonym zawodem
b) satysfakcja z wykonywanej pracy
c) stanowisko zgodne z aspiracjami
d) możliwość rozwoju
e) możliwość awansu
f) atmosfera w pracy
g) dobra płaca
h) korzystna forma umowy
i) prestiż firmy
j) wyjazdy służbowe 


20. Jaka forma wynagrodzenia byłaby dla Ciebie najbardziej korzystna?
a) umowa o pracę na czas nieokreślony
b) umowa o pracę na czas określony
c) umowa-zlecenie / umowa o dzieło
d) praca „na czarno”

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017