Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:58
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Ankieta nr 1
Drogi Uczniu!
Pragniemy pozna Twoje plany na przyszo, poniewa ju wkrtce staniesz przed yciowym wyborem: Co dalej? Ankieta zawiera pytania, ktre wymagaj zaznaczenia jednej lub kilku odpowiedzi.

1. Miejsce zamieszkania:
a) Bydgoszcz b) miasto do 50 tys. mieszkacw c) wie


2. W jakim zawodzie uczysz si w technikum? _______________________________


3. Czy wybr nauki w Zespole Szk Mechanicznych nr 1, w klasie, do ktrej uczszczasz, uwaasz za suszny?
○ tak ○ nie


4. Czy teraz, posiadajc dowiadczenia z trzech lat nauki w technikum, zdecydowaby si na nauk w klasie ksztaccej w tym samym zawodzie?
○ tak ○ nie ○ nie wiem


5. Czy uwaasz, e wiedza i umiejtnoci zawodowe zdobyte w technikum oka si przydatne w Twojej przyszej pracy zawodowej:
○ tak ○ w pewnym stopniu ○ raczej nie ○ nie6. Ktry egzamin wydaje Ci si waniejszy?
a) matura
b) egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe
c) oba egzaminy s tak samo wane


7. Wska motywy wyboru nauki w Zespole Szk Mechanicznych nr 1:
(moesz udzieli dowolnej liczby odpowiedzi)
a) zainteresowanie zawodem
b) ch szybkiego zdobycia zawodu
c) due zapotrzebowanie na rynku pracy
d) przewidywane wysokie zarobki w przyszej pracy
e) dobra opinia o szkole
f) wymagany niski prg punktowy podczas rekrutacji do szkoy
g) brak wolnych miejsc w innej szkole
h) bliska odlego od domu / dobre poczenie komunikacyjne
i) za namow rodzicw
j) za namow kolegw
k) przez przypadek


8. Czy ju zdecydowae, co bdziesz robi po ukoczeniu technikum?○ tak ○ nie


9. Czy posiadasz odpowiedni wiedz, aby podj decyzj dot. dalszej przyszoci zawodowej?○ tak ○ nie ○ nie wiem


10. Czy najblisi rozmawiaj z Tob na temat Twojej dalszej przyszoci, wspieraj Ci i su porad w planowaniu cieki zawodowej?
○ tak ○ raczej nie ○ jest to im obojtne


11. Czy uwaasz, e w szkole powinny odbywa si zajcia z doradztwa zawodowego?
○ tak ○ nie ○ nie wiem


12. Jak oceniasz swoje szanse na znalezienie pracy jako absolwent kierunku w ZSM nr 1?
a) na pewno znajd prac
b) moje szanse s przecitne
c) nie mam szans na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie


13. Bezporednio po ukoczeniu nauki w technikum zamierzam:
a) podj studia dzienne zgodne lub zblione z kierunkiem ksztacenia w technikum
b) podj studia zaoczne zgodne lub zblione z kierunkiem ksztacenia w technikum
c) podj studia dzienne niezgodne z kierunkiem ksztacenia w technikum
d) podj studia zaoczne niezgodne z kierunkiem ksztacenia w technikum
e) podj nauk w szkole policealnej
f) podj dalsze ksztacenie po ok. roku, dwch latach, najpierw podj prac
g) podj prac zarobkow zgodn z wyuczonym zawodem
h) podj prac zarobkow w charakterze niezgodnym z wyuczonym zawodem
i) zaoy wasn firm


14. Po ukoczeniu nauki w technikum zamierzam:
a) pozosta w miejscu zamieszkania
b) wyjecha do innej miejscowoci w kraju w celu podjcia studiw lub/i pracy
c) wyjecha na stae do innej miejscowoci w kraju w celu podjcia studiw lub/i pracy
d) wyjecha na duszy czas (okres kilkuletni) za granic, a potem wrci do kraju
e) wyjecha na stae za granic (jeli tak, to do jakiego kraju _______________________)


15. Czy podczas tegorocznych wakacji letnich szukae jakiejkolwiek pracy zarobkowej?
○ tak ○ nie


16. Czy podczas tegorocznych wakacji letnich podje jakkolwiek prac zarobkow?
○ tak ○ nie


17. Jak wykonywae prac? (zaznacz prawidow odpowied? wycznie w przypadku odpowiedzi na „tak” w pytaniu powyej)
a) zwizan z zawodem, ktrego si ucz
b) raczej niezwizan z zawodem, ktrego si ucz
c) zupenie niezwizan z zawodem, ktrego si ucz


18. Wska wg Ciebie najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy:(moesz udzieli dowolnej liczby odpowiedzi)
a) samodzielne skadanie dokumentw aplikacyjnych w firmach
b) wyszukiwanie ofert pracy w prasie
c) wyszukiwanie ofert pracy w internecie
d) umieszczanie wasnego portfolio w internecie
e) poszukiwanie pracy w Urzdach Pracy, Biurach Karier, Agencjach Pracy itp.
f) przez rodzin i znajomych
g) inne (jakie?) ________________________________________________________19. Wska wg Ciebie najwaniejsze aspekty pracy: (moesz udzieli trzech odpowiedzi)
a) zgodno z wyuczonym zawodem
b) satysfakcja z wykonywanej pracy
c) stanowisko zgodne z aspiracjami
d) moliwo rozwoju
e) moliwo awansu
f) atmosfera w pracy
g) dobra paca
h) korzystna forma umowy
i) presti firmy
j) wyjazdy subowe


20. Jaka forma wynagrodzenia byaby dla Ciebie najbardziej korzystna?
a) umowa o prac na czas nieokrelony
b) umowa o prac na czas okrelony
c) umowa-zlecenie / umowa o dzieo
d) praca „na czarno”

Dzikujemy za wypenienie ankiety!
Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017