Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 21/04/2018 19:24
Nawigacja
SPInKA:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Typy temperamentu
Tablica Typy Temperamentu

Flegmatyk

MOCNE STRONY

SABE STRONY

kompetentny i solidny

□ spokojny i zgodny

ma zdolnoci administracyjne

□ porednik w rozwizywaniu problemw
□ unika konfliktw

dobrze znosi naciski

znajduje proste wyjcie z sytuacji

ma problemy w szybkim podejmowaniu decyzji, unika ryzyka i ma trudnoci w okrelaniu celw,

□ zwlekanie, odkadanie spraw na p?niej □ unika ponoszenia odpowiedzialnoci (np. nie chce awansowa)

Melancholik

MOCNE STRONY

SABE STRONY

podporzdkowuje si regulaminom□ perfekcjonista o wysokich wymaganiach□ docenia wag szczegw

□ wytrway i dokadny

□ uporzdkowany i zorganizowany
□ schludny i czysty

□ oszczdny

atwo dostrzega problem

znajduje twrcze rozwizania

musi dokoczy to, co zacz

□ lubi wykresy, schematy, wykazy, liczby
bardzo wraliwy, atwo go urazi

nieufny w stosunku do ludzi i sytuacji D skonny popada w apati i depresj

□ wymagajcy wobec siebie i innych
perfekcjonista

□ czsto przekada wane sprawy na
pniejsze terminy

Choleryk

MOCNE STRONY

SABE STRONY

ukierunkowany na cel

ogarnia caoksztat

dobry organizator

dostrzega praktyczne rozwizania

□ szybki w dziaaniu
□ rozdziela prac

kadzie nacisk na wydajno

□ realizuje cele

dodaje innym bod?ca

opozycja pobudza go do dziaania

□ ma kopoty z uznaniem racji innych ludzi

□ nie lubi przekazywa innym kontroli,
□ nie podporzdkowuje si

wydaje spontaniczne sdy, oceny, czsto ranic innych

nie jest skonny udziela emocjonalnego wsparcia innym ludziom

Sangwinik

MOCNE STRONY

SABE STRONY

inicjuje nowe formy aktywnoci

□ sprawia bardzo dobre wraenie

□ twrczy i barwny

tryska energi i entuzjazmem□ rozpoczyna w efektowny sposb□ pobudza innych do wsppracy

□ oczarowuje wsppracownikw

ma problemy z dokoczeniem zada,

zwaszcza precyzyjnych i do wykonania

w okrelonym terminie

nie umie odmawia, w zwizku z tym

czsto przyjmuje nadmiar obowizkw

czsto wypowied? wyprzedza gbsze

przemylenia problemu

□ zapomina o rnych sprawach, jest

niepunktualny

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017