Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:59
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Typy temperamentu
Tablica Typy Temperamentu

Flegmatyk

MOCNE STRONY

ABE STRONY

kompetentny i solidny

□ spokojny i zgodny

ma zdolności administracyjne

□ pośrednik w rozwiązywaniu problemów
□ unika konfliktów

dobrze znosi naciski

znajduje proste wyjście z sytuacji

ma problemy w szybkim podejmowaniu decyzji,
unika ryzyka i ma trudności w określaniu celów,

□ zwleka, odkłada sprawy na później 

□ unika ponoszenia odpowiedzialności (np. nie chce awansować)

Melancholik

MOCNE STRONY

ABE STRONY

podporządkowuje się regulaminom
□ perfekcjonista o wysokich wymaganiach
□ docenia wagę szczegułów

□ wytrwały i dokładny

□ uporządkowany i zorganizowany
□ schludny i czysty

□ oszczędny

 łatwo dostrzega problem

znajduje twórcze rozwiązania

musi dokończyć to, co zaczął

□ lubi wykresy, schematy, wykazy, liczby
bardzo wrażliwy, łatwo go urazić

nieufny w stosunku do ludzi i sytuacji 

 skłonny popadać w apatię i depresję

□ wymagający wobec siebie i innych
perfekcjonista

□ często przekłada ważne sprawy na
póniejsze terminy

Choleryk

MOCNE STRONY

ABE STRONY

ukierunkowany na cel

ogarnia całokształt

dobry organizator

dostrzega praktyczne rozwiązania

□ szybki w działaniu
□ rozdziela pracę

adzie nacisk na wydajność

□ realizuje cele

dodaje innym bod?ca

opozycja pobudza go do działania

□ ma kłopoty z uznaniem racji innych ludzi

□ nie lubi przekazywać innym kontroli,
□ nie podporządkowuje się

wydaje spontaniczne sądy, oceny, często raniąc innych 

nie jest skłonny udzielać emocjonalnego wsparcia innym ludziom

Sangwinik

MOCNE STRONY

ABE STRONY

inicjuje nowe formy aktywności

□ sprawia bardzo dobre wrażenie

□ twórczy i barwny

tryska energią i entuzjazmem
□ rozpoczyna zadania w efektowny sposób
□ pobudza innych do wspłpracy

□ oczarowuje wspłpracowników

ma problemy z dokończeniem zadań,

zwłaszcza precyzyjnych i do wykonania

w określonym terminie

nie umie odmawiać, w związku z tym

często przyjmuje nadmiar obowiązków

często wypowiedź wyprzedza głębsze

przemyślenia problemu

□ zapomina o rónych sprawach, jest

niepunktualny

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017