Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:58
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Jak pisa list motywacyjny?
List motywacyjny to podstawowy dokument, w ktrym przedstawiasz si pracodawcy i wykazujsz, e naprawd jeste zainteresowany prac. Do listu doczasz yciorys zawodowy i te dwa dokumenty stanowi Twoj wizytwk.Od nich (w gwnej mierze) zaley, czy zostaniesz zaproszony na rozmow kwalifikacyjn.

Twj list motywacyjny to odpowied? na pytania:
- Dlaczego starasz si o prac na danym stanowisku?
- Dlaczego uwaasz, e to wanie Ty jeste najodpowiedniejszym kandydatem na oferowane stanowisko?

List motywacyjny powinien zawiera:

1. Elementy formalne (dat dane osobowe, dane firmy, do ktrej skadasz list motywacyjny, zwrot grzecznociowyrozpoczynajcy pismo - np. "SzanownaPani", tre waciw, formu zakoczeniow - np. "?czc wyrazy szacunku", odrczny podpis).

2. Wstp - wyjasnij, skd wiesz o ofercie i daj do zrozumienia, e jeste zainteresowany oferowan prac.

3. Rozwinicie - opisz swoje wyksztacenie i kwalifikacje zawodowe; uzasadnij, e jeste osob przydatn dla firmy, a Twoje umiejtnoci i kompetecje sa zbiene z kryteriami zawartymi z ofercie pracy. Pochwal si swoimi mocnymi stronami, osigniciami, dowiadczeniami, uzdolnieniami i zainteresowaniami. Wymieniaj informacje istotne dla osoby, ktra podejmuje decyzje o przyjciu do pracy.

4. Zakoczenie - podaj informacje o sposobie kontaktowania si z Tob lub zaproponuj, e zadzwonisz za kilka dni.

Cechy dobrego listu motywacyjnego:
1. Napisany w formie komputerowej (cz pracodawcw prosi o przesanie swojego yciorysu i listu motywacyjnego poczt elektroniczn).
2. Tre konkretna, przejrzysta i czytelna.
3. Zachowna poprawno jzykowa i ortograficzna.
4. Wywiera na odbiorcy dobre pierwsze wraenie.
5. Przygotany z pasj jako odpowied? na zapotrzebowanie pracodawcy.
6. Przekonujcy, dlaczego wanie Ty.
Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017