Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:59
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Zawody przyszoci

Jakie zawody bd poszukiwane i cenione za kilka lat?

1.Handlowcy specjalizujcy si w sprzeday sieciowej, bezporedniej, internetowej,

2. Inynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony rodowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysowej, cybernetyki,

3. Finansici: ksigowi, specjalici ds. bud?etowania, analizy kosztw, zarzdzania finansami,

4. Informatycy: programici, projektanci serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjalici ds. zabezpiecze,

5. Doradcy zawodowi i personalni (specjalici ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemw motywacyjnych, efektywnoci pracy, szkoleniowcy i trenerzy),

6. Asystenci i wykwalifikowany personel biurowy,

7. Specjalici zajmujcy si obsug biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi,

8. Biotechnicy i biotechnologowie,

9. Personel medyczny: lekarze, pielgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci,

10. Nauczyciele jzykw obcych i tumacze.


Najbardziej poszukiwanym pracownikiem bdzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoy czy uczelni, ktry co najmniej kilka razy w yciu zmieni zawd i bdzie w stanie dostosowa si do potrzeb rynku.

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017