Powrót do ZSM1 · Strona główna · Godziny pracy · OFERTY PRACY dla absolwentów 16/07/2019 06:59
Nawigacja
PiK:
Godziny pracy
Zakres działalności

POZNAJ SIEBIE:
> Zainteresowania
> Typy temperamentu
> Predyspozycje zawodowe
> Test do samooceny
POZNAJ ZAWODY:
> Zawody przyszłości
PRZYBORNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY:
Jak pisać życiorys?
Jak pisać list motywacyjny?
Indywidualny plan działania
Jak pisać własną ofertę pracy?
Wyszukiwanie ofert pracy
Zmiana ściezki kariery zawodowej
ANKIETY:
Ankieta nr 1
Ankieta oceny portalu
Wyniki ankiet
KONTAKT:
Doradcy zawodowi

Godziny pracy
Autor portalu
Indywidulany plan dziaania

Nie wiesz od czego zacz swoje poszukiwania?
Nie wiesz jak odnale? si na rynku pracy
?

Zastanw si nad opracowaniem INDYWIDUALNEGO PLANU DZIA?ANIA.

Aby skuteczniej szuka pracy zaplanuj swoje dziaania!

Gdzie moesz znale? ofert pracy dla siebie?
- sie wasnych kontaktw
- media
- internet
- targi i giedy pracy
- modzieowe biura pracy OHP
- kluby pracy
- firmy doradztwa personalnego
- urzdy pracy

Jak sporzdzi i realizowa indywidualnu plan dziaania?
1. Okrel cel, ktry chcesz osign,
2. Dziaania dostosuj do swoich mozliwoci,
3. Przygotuj strategi dziaania,
4. Okrel cig czynnoci, ktrych wykonanie doprowadzi Ci do celu,
5. We? pod uwag moliwo zmiany planu ze wzgldu na czynniki zewntrzne,
6. Okrel swj plan w czasie, podaj terminy poszczeglnych etapw i termin kocowy.

Realizujc swj plan zwr uwag na:
-intensywno swoich dzia- aby jak najszybciej znale? prac,
- elastyczno dziaa,
- cige ulepszanie metod poszukiwania pracy - dziki wasnym dowiadczeniom oraz uczestniczc w zajciach warsztatowych.

Realizuj swj plan dziaania - CEL:
1. Ustalam list pracodawcw oferujcych interesujca mnie prac:
- korzystam z rnych ?rde informacji.
2. Przygotowuj potrzebne materiay:
- yciorys /CV/,
- list motywacyjny,
- wiadectwa i dokumenty potwierdzajce kwalifikacje.
3. kontaktuj si z pracodawcami:
- telefonicznie,
- osobicie.
4. Przygotowuj si do rozmowy kwalifikacyjnej:
- zapoznaj si z informacjami o firmie,
- przygotowuj swoj "ofert" dla pracodawcy.
5. Rozmawiam z pracodawc.
6. Oceniam przebieg rozmowy.
7. Przyjmuj prac.

Rozpoczynajc poszukiwania pracy powiniene okreli swoje:
- zainteresowania,
- umiejtnoci i moliwoci,
- mocne i sabe strony,
- potrzeby i aspiracje.

Zastanw si jakie wartoci s dla Ciebie najwaniejsze w pracy. Czy jest to:
- dobra atmosfera,
- wysokie zarobki,
- samodzielno,
- moliwoci rozwoju,
- pewno zatrudnienia,
- pozycja firmy,
- interesujca praca?

Praca jest bardzo wan czci ycia czowieka, dlatego wane jest, aby pracujc robi to, co si lubi!!!

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³oNie jeste¶ jeszcze naszym U¿ytkownikiem?
Kilknij TUTAJ ¿eby siê zarejestrowaæ.

Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZSM1 © 2017