Test do samooceny

Ten test zawiera 90 stwierdzeń. Odpowiedz TAK na te z którymi się zgadasz i które są zgodne Twoimi opiniami i sposobem myślenia. Odpowiedzi udzielaj bez dłuższego zastanawiania się - pierwsza myśl jest najlepsza!

Pytanie #1:

Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania i wyostrzania mojego sposobu myślenia.

TAK NIE